Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen stärker stödet till mindre biografer i hela landet

Publicerad

I Vårändringsbudgeten för 2018 satsar regeringen ytterligare 15 miljoner kronor under 2018 för att tillfälligt förstärka stödet till mindre biografer och filmfestivaler. Detta är en förstärkning utöver den satsning om 25 miljoner kronor årligen som genomförs 2016 - 2019.

Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Kultur i hela landet är en hjärtefråga för mig. De medel vi sedan tidigare prioriterat för biografer på mindre orter och till filmfestivaler har varit hett eftertraktade. Så därför förstärker vi denna satsning med ytterligare 15 miljoner i år, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Svenska Filminstitutet får i uppgift att besluta om den närmare användningen av stöden utifrån de behov som finns i målgruppen.  Det kan till exempel innebära en ökning av stödbelopp per ansökan eller att öppna upp stöd till bredare målgrupper. Det kan också handla om förstärkt stöd till andra aktörer som bidrar till en levande filmkultur i hela landet, till exempel filmfestivaler.

Detta är en av flera satsningar på svensk film och filmproduktion som regeringen har gjort under mandatperioden.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Den nya filmpolitiken

Från den 1 januari 2017 har Sverige en ny filmpolitik. Den nya filmpolitiken syftar till att stärka förutsättningarna för att fler unika filmberättelser ska få utvecklas och nå sin publik. Det tidigare filmavtalet uppfyllde inte längre sin funktion, och regeringen sade upp avtalet för att få bättre förutsättningar att utveckla en nationell filmpolitik som stärker utvecklingen och tillgången till svensk film.

De filmpolitiska stöden är av central betydelse för genomförandet av filmpolitiken. All stödgivning ska syfta till att uppnå de filmpolitiska målen och präglas av transparens, förutsägbarhet och långsiktighet. Med respekt för principen om armlängds avstånd mellan politiken och de konstnärliga besluten bör regeringens styrning av de nationella filmstöden vara begränsad.

I samband med att filmavtalet upphörde höjdes momsen för tillträde till biografföreställningar från 6 procent till 25 procent. Samtidigt som momsen höjdes ökade regeringen filmanslaget med 235 miljoner kronor för att ersätta de medel som branschen lade in i filmavtalet. Därutöver fortsatte SVT att satsa medel på motsvarande nivå som tidigare, varför det totalt sett blev mer pengar för svensk film än tidigare.