Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Samhällsförändring är möjlig – reformer och resultat under mandatperioden 2014–2018

Publicerad

Foto: Maskot/Johnér

Regeringen har sedan 2014 bedrivit en politik som förändrat Sverige i rätt riktning. Finanspolitiken har varit ansvarsfull, samtidigt som angelägna satsningar gjorts.

 • Underskottet i de offentliga finanserna på ca 60 miljarder kronor 2014 har vänts till överskott på omkring 50 miljarder kronor per år 2016, 2017 och 2018.
 • Statsskuldskvoten beräknas ha minskat med ungefär 10 procentenheter under mandatperioden och beräknas i år vara på sin lägsta nivå sedan 1977.

Stora satsningar har gjorts för att skapa fler jobb och bygga ut välfärden. Fas 3 har avskaffats och långtidsarbetslösheten är bland de lägsta i EU. Regeringen har kraftigt byggt ut kunskapslyftet, som 2021 kommer att omfatta ca 100 000 utbildningsplatser. Andelen personer inom vissa transfereringssystem är i år på den lägsta nivån sedan 1981. Regeringen har gjort den största bostadspolitiska satsningen på 20 år för att få fram fler hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror. Regeringen har höjt barnbidraget med 200 kronor i månaden. Steg har tagits för att helt avskaffa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare genom att skatten sänkts för tre av fyra pensionärer.

 • Sedan regeringen tillträdde har 300 000 fler människor ett jobb att gå till, varav över 100 000 i välfärden. Antalet sysselsatta i kommunfinansierad verksamhet har ökat kraftigt i förhållande till befolkningen.
 • Sysselsättningsgraden i åldrarna 20–64 år, dvs. andelen av befolkningen som har jobb, är den högsta som Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land.
 • Ungdomsarbetslösheten är på den lägsta nivån sedan 2002 och 90-dagarsgarantin är uppfylld.

Efter en lång period av försvagade kunskapsresultat förbättras nu dessa enligt internationella mätningar. Samtidigt är ojämlikheten i skolan alltför stor. Regeringen har genomfört stora reformer för att stärka kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i skolan. Barngrupperna i förskolan är de minsta sedan 1992.

 • Ytterligare 28 000 personer är anställda i skolan jämfört med läsåret 2014/15.
 • Lärarlönelyftet har givit 65 000 lärare höjda löner.
 • Förbättrade skolresultat i internationella mätningar, där bl.a. senaste PISA-undersökningen visar att svenska 15-åringars resultat förbättras i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Därför har ett klimatpolitiskt ramverk införts med ambitiösa klimatmål. Regeringen har också mer än fördubblat miljöbudgeten, ökat stödet till solceller med närmare 20 gånger och investerat kraftigt i klimatomställningen, bl.a. med Klimat- och Industriklivet. Utsläppen minskar, särskilt inom transportsektorn.

 • Bonus–malus för nya bilar och Bränslebytet för mer och bättre biodrivmedel gör det lättare att välja det klimatsmarta alternativet.
 • Regeringen har höjt och indexerat miljöskatterna samt infört en flygskatt för att bidra till att flyget i större utsträckning ska bära sina egna klimatkostnader.
 • Under mandatperioden har 700 nya naturreservat och en ny nationalpark inrättats.

Läs mer om regeringens arbete under mandatperioden:

Alla som kan jobba ska jobba
Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola
Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland
Välfärden ska stärkas
Sverige ska vara säkert
Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del
Sverige ska vara ett bra land att åldras i

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.