Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Här kommer de nya produkterna inom blå bioekonomi

Publicerad

Det finns en snabbt växande marknad för produkter utvunna ur tång, fiskrester och mikroalger. Det är nu vi behöver identifiera de kommande nordiska produkterna för denna globala marknad, och stärka företagandet inom blå bioekonomi.

Illustration: Itziar Castany/Regeringskansliet

Det var utgångspunkten för den nordiska konferensen Blå bioekonomi – så förverkligar vi potentialen som den svenska landsbygdsministern Sven-Erik Bucht bjöd in till i Malmö den 29-30 maj. Det kan handla om att utveckla nya läkemedel, industriella enzymer med högt ekonomiskt värde och nya ingredienser till mat och djurfoder.

Rätt förvaltad kan marknaden för nya produkter från hav och vattenbruk hjälpa till att lösa flera av de framtidsutmaningar som pekas ut i Agenda 2030 - som behovet av mer och bättre mat och förnybara energikällor.

Digitaliserad fisknäring

– Genom ny teknik och digitalisering av våra fiskerinäringar kommer vi att kunna ta fram produkter och tjänster som förverkliga potentialen i den blå bioekonomin. Man kan bedriva produktion längs hela kusten och i stora delar av inlandet, sa Sven-Erik Bucht, som i år är ordförande i Nordiska Ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk.

Lene Lange, professor vid Danmarks Tekniske Universitet, pekade ut några av trenderna inom den blå bioekonomin. Som att marknad och forskning rör sig mot högvärdeprodukter, från ett tidigare stort fokus på att omvandla biomassa till biobränsle.

Fokus på högre ekonomiskt värde

– Den blå bioekonomin har utan tvekan en stor potential. Störst inverkan har kanske omvandlingen av marin biomassa – som alger, inälvor och restprodukter från fisk - till hälsoprodukter av högt ekonomiskt värde, sa Lene Lange.

Hon pekade också ut trenden att kombinera biomassa från skogen, lantbruket och haven. Till exempel pågår försök att använda fermenterat rapsfrö och tång som en probiotisk grisfodertillsats för att minska antibiotikaanvändningen.

– Den blå bioekonomin kommer själv att skapa en marknad för många nya produkter, baserat på dess behov av bättre fiskfoder och foderingredienser som främjar djurens hälsa och minskar behovet av antibiotika, sa Lene Lange.

Kontakt

Anna Rosenberg
Nordiska ministerrådet
e-post till Anna Rosenberg

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.