Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Vägen till fri och rättvis handel

Publicerad

Regeringen presenterar idag en färdplan med tio utgångspunkter som beskriver inriktningen för regeringens arbete för fri och rättvis handel. Flera berörda aktörer har bidragit under arbetets gång.

Foto: Regeringskansliet

Nu presenterar regeringen en färdplan för fri och rättvis handel. Den beskriver regeringens arbete och väg framåt för att stimulera en handel som främjar ekonomisk tillväxt, hållbarhet och transparens. Frågor om till exempel arbetsvillkor, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och miljö är några av områdena som pekas ut i färdplanen. Även vikten av information och stöd till konsumenter, organisationer och företag lyfts fram.

- I ljuset av de globala utmaningar vi ser, som ökad protektionism, är arbetet för fri och rättvis handel viktigare än någonsin. En färdplan för hur vi med fri och rättvis handel kan främja tillväxt och sysselsättning, bekämpa fattigdom och uppnå målen i Agenda 2030 är helt central i detta arbete, säger handelsminister Ann Linde.

Aktörer från civilsamhälle, näringsliv och myndigheter har getts möjlighet att dela med sig av erfarenheter och lämna synpunkter under arbetets gång. Bland annat har plattformsmöten med civilsamhälle och näringsliv hållits och tidigare i våras arrangerades ett välbesökt sakråd. Regeringens ambition är att denna dialog ska fortsätta.

- Denna färdplan för fri och rättvis handel kommer staka ut vägen för en schyst svensk handel internationellt. Med många aktörer med på tåget finns det verkligen möjlighet att göra skillnad. Skillnad som i slutändan bland annat bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning, säger konsumentminister Per Bolund.