Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

EU:s civilskyddsmekanism

Publicerad Uppdaterad

EU-länderna har kommit överens om att hjälpas åt vid större kriser och katastrofer. Det stödet har Sverige aktiverat och får hjälp från flera länder för att släcka bränderna. Arbetet organiseras av EU-kommissionen genom Centrum för samordning av katastrofberedskap, (ERCC - Emergency Response Coordination Centre).

Vid en kris kan det drabbade landets beredskapsmyndighet vända sig till ERCC som i sin tur kontaktar andra EU-ländernas kontaktpunkter. I Sverige är Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) beredskapsmyndighet och den part som kan begära stöd från ERCC. MSB tar också emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till organisationer som arbetar i länder som drabbats av katastrofer och kriser. 

EU:s civilskyddsmekanism togs i bruk år 2001 och används till stöd både inom och utanför EU:s gränser. EU:s civilskyddsmekanism ger möjligt stöd från alla EU-länders krismekanismer. Sverige tog stöd av ERCC vid skogsbranden i Västmanland år 2014.

För de skogsbränder som härjar sommaren 2018 har MSB också aktiverat stödet och det omfattar bland annat flygplan, helikoptrar och brandmän från EU. Flera länder har deltagit i brandbekämpningen: Litauen, Tyskland, Italien, Frankrike, Polen och Portugal.  

Räddningstjänsten har tillsammans med MSB det operativa ansvaret för släckningsinsatserna. De bedömer fortlöpande vilka möjliga resurser som behöver begäras in från utlandet.

Inom ramen för det nordiska samarbetet har Danmark och Finland hjälpt till med brandmän och fordon. Norge har helikoptrar i beredskap. 

Under en begränsad period, 26 juli 2018–30 augusti 2018, kan MSB även begära internationellt bistånd vid räddningsinsatser i form av flygande brandbekämpningsresurser från länder som ingår i Partnerskap för fred.

Löpande uppdateringar

Denna sida uppdateras löpande. Längst ner på sidan finns datum för publicering och senaste uppdatering.