Artikel från Miljödepartementet

Seminarium om den fördjupade utvärderingen av miljömålen 30 januari 2019

Publicerad

I samband med ett seminarium den 30 januari överlämnade Naturvårdsverket 2019 års fördjupade utvärdering av miljömålen till klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Den fördjupade utvärderingen görs vart fjärde år och bygger på en bred samverkan mellan många myndigheter. Här kan du se seminariet i efterhand.

Inledning samt överlämnande av rapporten

Viktiga vägval för att nå miljömålen

Åtgärdsförslag inom sex områden

Frågor och avslutning