Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Seminarium om den fördjupade utvärderingen av miljömålen 30 januari 2019

Publicerad

I samband med ett seminarium den 30 januari överlämnade Naturvårdsverket 2019 års fördjupade utvärdering av miljömålen till klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Den fördjupade utvärderingen görs vart fjärde år och bygger på en bred samverkan mellan många myndigheter. Här kan du se seminariet i efterhand.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.