Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande överlämnas till statsråd Isabella Lövin

Publicerad

I samband med ett seminarium den 11 mars överlämnas Agenda 2030-delegationens slutbetänkande till statsråd Isabella Lövin. På seminariet presenteras Agenda 2030-delegationens förslag på hur de globala målen för hållbar utveckling kan implementeras.

Statsråd Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet" från Agenda 2030-delegationens ordförande Ingrid Petersson.
Statsråd Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet" från Agenda 2030-delegationens ordförande Ingrid Petersson. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Se seminariet i efterhand på Regeringskansliets YouTube-kanal

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling, 169 delmål och 230 indikatorer. Som ett led i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen Agenda 2030-delegationen våren 2016. Agenda 2030-delegationens uppdrag är att:

  • föreslå regeringen en övergripande handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030
  • främja informations- och kunskapsspridning
  • förankra Agenda 2030 genom en bred dialog om hållbar utveckling med olika samhällsaktörer
  • föreslå regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska bedrivas

Seminariet den 11 mars är en möjlighet att ta del av både Agenda 2030-delegationens arbete och de förslag kring uppföljning och fortsatt genomförande som tagits fram i samråd med länsstyrelser, myndigheter, samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Agenda 2030-delegationens uppdrag