Artikel från Näringsdepartementet

Arbetet för ett Sverige som håller samman berör hela landet

Publicerad

Drygt etthundra deltagare fanns på plats för att inspireras kring arbetet för hållbar regional tillväxt i Sverige med sikte mot framtiden när Näringsdepartementet tillsammans med Tillväxtverket bjöd in till konferens den 21 mars 2019.

  • Statssekreterare Per Callenberg talar framför en bildskärm

    Statssekreterare Per Callenberg lyfte fram vikten av att ta vara på digitaliseringen och att främja innovation och förnyelseförmåga.

    Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Två personer står bredvid varandra

    Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson.

    Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Den regionala tillväxtpolitiken är inne i en förändring. Alla landsting har bildat regioner och är regionalt utvecklingsansvariga. En ny programperiod för EU:s sammanhållningspolitik håller på att förhandlas och den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft löper ut 2020. Samtidigt pågår den nuvarande programperioden och också genomförandet av regeringens strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Det händer mycket och samtidigt är det dags att tänka på framtiden.

Det var ramen för Näringsdepartementets och Tillväxtverkets konferens den 21 mars där drygt etthundra deltagare fanns på plats för att inspireras kring arbetet för hållbar regional tillväxt i Sverige med sikte mot framtiden. En stor del av dagen ägnades åt dialog och samtal, både i plenum och i fördjupande pass. 

Statssekreterare Per Callenberg inledde konferensen och betonade att arbetet för ett Sverige som håller samman berör hela landet.

– En modern och aktiv regional tillväxtpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet – på landsbygden, i tätorten och i staden.

Regeringen arbetar för att Sverige ska hålla ihop, förutsättningarna till jobb och företagande i hela landet ska stärkas, en grön omställning ska genomföras och kompetensförsörjningen ska fungera i hela landet.

– Jag har lyft fram vikten av att vi tar vara på digitaliseringen och främjar innovation och förnyelseförmåga. Andra givna områden är arbetet med jämställdhet, integration och mångfald. Vad jag särskilt vill förmedla är att för att möta dessa utmaningar måste vi arbeta tillsammans, sade Per Callenberg.

Bakgrund

EU:s gemensamma regionalpolitik kallas sammanhållningspolitik. Målen för denna politik är ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Den ska också stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen.

Nuvarande programperiod för EU:s fonder och program sträcker sig till 2020. Förutsättningarna för en ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de förutsättningar som EU:s medlemsländer enas om. Förhandlingarna om sammanhållningspolitiken inleddes under 2018 och kan avslutas först när förhandlingarna om en ny flerårig budgetram för EU är slutförda.