Artikel från Finansdepartementet

Avskaffandet av den övre skiktgränsen på remiss

Publicerad

Med anledning av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna föreslås att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt ska avskaffas 1 januari 2020. Förslaget skickas i dag på remiss av Finansdepartementet.

Utöver kommunal skatt betalar den som har en beskattningsbar förvärvsinkomst över 490 700 kronor per år i dag även 20 procent i statlig skatt på de inkomster som överstiger skiktgränsen. Den som har en beskattningsbar förvärvsinkomst på över 689 300 kronor betalar sedan ytterligare 5 procent extra i statlig inkomstskatt på de inkomster som överstiger denna övre skiktgräns. De extra 5 procenten kallas ibland värnskatt. Ett förslag om att avskaffa den övre skiktgränsen skickas i dag på remiss. Personer som har en månadslön motsvarande ungefär 58 500 kronor berörs av förslaget.

Förslaget innebär att samtliga beskattningsbara inkomster som överstiger 490 700 kronor enbart beskattas med 20 procent i statlig skatt, utöver den kommunala inkomstskatten. Förslaget påverkar inte betalningen av kommunalskatt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas på inkomster som betalas ut efter den 31 december 2019.