Elektronisk information om godstransporter på transportministrarnas agenda

Publicerad

Den 6 juni träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth sina EU-kollegor i Luxemburg för möte i transportrådet. Ministrarna tog beslut om en allmän inriktning när det gäller elektronisk godstransportinformation.

Elektronisk godstransportinformation

EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om elektronisk godstransportinformation. Syftet med förslaget är att medlemsländernas myndigheter ska bli skyldiga att godta elektronisk godstransportinformation från transportföretag i de fall där transportföretagen väljer att presentera informationen elektroniskt. Regeringen har under förhandlingarnas gång verkat för förtydliganden bland annat när det gäller kopplingar till annan lagstiftning men i stort är regeringen positiv till kommissionens förslag. På transportministranas möte den 6 juni kom ministrarna överens om en allmän inriktning om förslaget.

Ordförandelandet lämnar flera lägesrapporter

Tranportministrana fick därefter flera lägesrapporter av nuvarande ordförandelandet Rumänien. Ordförandeskapet informerade bland annat om hur det går i förhandlingarna när det gäller direktivet om hur företag kan använda hyrda fordon. Kommissionen har föreslagit regler som innebär att företagare får större möjligheter att hyra fordon i en annan medlemsstat än där företaget är etablerat.

Transportministrarna fick också information om hur det går i förhandlingarna när det gäller ändringarna av Eurovinjettdirektivet som berör vägtullar och vägavgifter för bussar, personbilar, minibussar och lätta lastbilar. Ordförandeskapet lämnade också information om pågående förhandlingarna om tågpassagerarnas rättigheter.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet den 6 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.