Kommenterad dagordning från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (transportministrarna) den 6 juni 2019

Publicerad

Ladda ner:

På TTE-rådets möte för transportministrarna den 6 juni 2019 finns följande punkter på dagordningen:

 • Förordning om elektronisk godstransportinformation (eFTI).
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
  främjande av genomförandet av transeuropeiska transportnätverk
  (Smart TEN-T).
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 2006/1/EG
  om användande av hyrda fordon.
 • Direktiv som ändrar direktiv 1999/62 om Eurovinjett
  (vägavgiftsdirektiv).
 • Tågpassagerarförordningen.
 • Direktiv om ändring av direktiv om förvaltning av vägars säkerhet.
 • Förordning om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart.
 • Direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk.
 • Direktiv om främjande av rena och energieffektiva
  vägtransportfordon.
 • Beslut om ändring av direktiv 96/53/EC om mått och vikt.
 • Förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).
 • Direktiv om att avskaffa säsongsbaserade tidsomställningar
 • En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för en
  stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (A Clean planet for all).
 • Luftrumskapacitet.
 • Begränsa utsläpp av växthusgaser och kapacitetsproblem inom
  luftfart genom prissättning.
 • Resultat från EU-Kina toppmötet den 9 april gällande uppkopplad
  mobilitet.
 • Study on transport externalities.
 • Benefits for regions resulting from the implementation of the route
  Via Carpatia (Conference held in Łańcut, Poland, on 17 April 2019).
 • Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram.