Artikel från Utrikesdepartementet

Svenskt bidrag till FN:s bevisinsamlingsmekanism avseende brott begångna i samband med konflikten i Syrien, IIIM

Publicerad

Den väpnade konflikten i Syrien har, sedan den inleddes år 2011, präglats av fruktansvärda kränkningar, övergrepp och en brist på respekt för folkrätten av de stridande parterna. Detta gäller inte minst den syriska regimen och dess allierade.

De som begår kränkningar av folkrättens bestämmelser, inklusive måste hållas ansvariga. Sverige anser att ansvarsutkrävande, oberoende utredningar, och återupprättelse är nödvändiga för att reparera följderna av konflikter och övergrepp och återställa den grundläggande tilltron till samhället. 

FN:s bevisinsamlingsmekanism International, Impartial and Independent Mecha­nism (IIIM) arbetar för att samla in, kart­lägga och analysera bevisning avseende brott mot folkrätten som har begåtts i samband med den väpnade konflikten i Syrien sedan 2011. Bevisningen kan sedan användas i nationella, regionala eller internationella domstolar som har möjlighet att ställa misstänkta förövare inför rätta.

Regeringen har idag beslutat om ett bidrag om 500 000 euro för att stötta mekanismens viktiga arbete för att främja rättvisa och hållbar fred för det syriska folket.