Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Sverige nominerar Ylva Johansson till EU-kommissionen

Publicerad

Regeringen har beslutat att nominera Ylva Johansson som svensk EU-kommissionär. Ylva Johansson är ett av de mest erfarna statsråden och i dag arbetsmarknadsminister.

– Ylva Johansson är mycket kompetent med lång erfarenhet av både regeringsarbete, EU-arbetet i ministerrådet och kontakter med EU-kommissionen. Hon har ett stort engagemang och kommer bidra till en handlingskraftig kommission, säger statsminister Stefan Löfven och fortsätter:

– EU-samarbetet är viktigt för Sverige. För jobben och tillväxten, för att möta klimatutmaningen, och för vår säkerhet och trygghet. Många av våra samhällsutmaningar är gemensamma och därför möter vi dem bäst genom samarbete, där vi drar nytta av att vi är starkare tillsammans.

Den nya kommissionen tillträder den 1 november.

– Sveriges regering ser fram emot ett nära samarbete med den nya kommissionen i alla de svåra frågor som vi har framför oss. För att bidra till detta arbete har regeringen beslutat att nominera Ylva Johansson som svensk kommissionär. Vi vill att hon ska bli en del av det starka lag som den tillträdande ordföranden Ursula von der Leyen nu ska sätta samman, säger Stefan Löfven.  

Mångårig erfarenhet av regerings- och EU-arbete

– Ylva Johansson har med sin långa erfarenhet, sitt starka engagemang och ledarskap de kvaliteter och erfarenheter som behövs när kommissionen och EU ska leverera på medborgarnas förväntningar. Jag är stolt och nöjd att kunna nominera Ylva Johansson som svensk kommissionär. Hon är mycket väl lämpad för detta uppdrag, och hon kommer från dag ett att kunna verka med full kapacitet i den nya EU-kommissionen, säger statsminister Stefan Löfven.

Ylva Johansson är i grunden utbildad lärare i matematik och fysik och ett av regeringens mest erfarna statsråd. Sammanlagt har hon varit minister i elva år under tre olika regeringar. Hon har varit arbetsmarknadsminister sedan 2014. I den rollen har hon hanterat en av regeringens viktigaste EU-prioriteringar, nämligen arbetet med att få på plats ny lagstiftning i EU för att svenska löner och villkor ska kunna gälla på svensk arbetsmarknad. I det arbetet har hon varit framgångsrik och visat sig vara en skicklig politiker också på den europeiska nivån.

Förhoppningar om tung lagstiftande portfölj

Vilka sakfrågor som Ylva Johansson ska ansvara för i EU-kommissionen beslutar kommissionens tillträdande ordförande von der Leyen om lite längre fram. Det är en fråga som statsministern kommer att diskutera med kommissionens ordförande. Sverige vill naturligtvis att den svenska kommissionären ska få en tung lagstiftande portfölj som ligger i linje med de svenska EU-prioriteringarna.

När frågan om portföljindelning mellan kommissionärerna av avklarad inleds, i början av hösten, den viktiga process där Europaparlamentet anordnar öppna utfrågningar med de olika kommissionärskandidaterna. Därefter ska den nya kommissionen till sin helhet godkännas av Europaparlamentet.

Vad gäller tidpunkten för när Ylva Johansson lämnar som arbetsmarknadsminister i den svenska regeringen så återkommer statminister Stefan Löfven till det senare.

– Jag kommer att sakna att ha Ylva Johansson som statsråd i min regering. Men samtidigt är det viktigt att Sverige kan nominera en skicklig och erfaren kvinna till kommissionen. EU-arbetet spelar en stor roll för utvecklingen i Sverige och därför är det viktigt för vårt land att ha rätt person på plats i EU-kommissionen, säger statsministern.

– Jag är mycket glad och hedrad över att ha fått regeringens förtroende att bli nominerad som EU-kommissionär för Sverige. Den nya EU-kommissionen har en stor uppgift i att driva EU-arbetet framåt på klimatområdet, för fler jobb, grundläggande europeiska värderingar och säkerhet. Rollen som EU-kommissionär innebär att se till hela EU:s intresse, samtidigt som jag också kommer bidra med mina erfarenheter från den svenska politiken, säger Ylva Johansson.

Ylva Johansson är född 1964, är gift och har tre barn.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.