Artikel från Finansdepartementet

Förslag om avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt i höstbudgeten

Publicerad

Regeringen avser att föreslå att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten, avskaffas den 1 januari 2020. Förslaget kommer ingå i budgetpropositionen för 2020 och är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartier och Liberalerna.

Den så kallade värnskatten är en skatt på fem procent som tas ut på den del av en persons beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger 689 300 kronor. Gränsen vid 689 300 kronor kallas för övre skiktgräns. Det motsvar ungefär en månadsinkomst på 58 500 kronor för en person under 65 år och 61 000 kronor för en person över 65 år.

Förslaget om att avskaffa den övre skiktgränsen innebär att skatten sänks för de med beskattningsbara inkomster över denna gräns.
Förslaget kommer därmed innebära att samtliga beskattningsbara inkomster som överstiger 490 700 kronor enbart beskattas med 20 procent i statlig skatt, utöver den kommunala inkomstskatten.Förslaget påverkar inte betalningen av kommunalskatt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas på inkomster som betalas ut efter den 31 december 2019.

Fakta: statlig inkomstskatt, skiktgräns och övre skiktgräns

Utöver kommunal skatt betalar den som har en beskattningsbar förvärvsinkomst över 490 700 kronor per år även 20 procent i statlig skatt på de inkomster som överstiger skiktgränsen. Den som har en beskattningsbar förvärvsinkomst på över 689 300 kronor betalar idag ytterligare 5 procent extra i statlig inkomstskatt på de inkomster som överstiger denna övre skiktgräns. De extra 5 procenten kallas ibland värnskatt.

Skillnad mellan skiktgräns och brytpunkt
Skiktgränsen är den beskattningsbara förvärvsinkomsten, dvs. summan som skatternas procentsatser beräknas på. För att få fram den fastställs först en förvärvsinkomst, som är överskottet i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är förvärvsinkomsten med avdrag för grundavdraget. Brytpunkterna motsvarar skiktgränserna för statlig inkomstskatt före grundavdrag. Brytpunkterna är högre för personer som är över 65 år eftersom grundavdraget för dessa är högre.

Brytpunkter för statlig inkomstskatt för personer under respektive över 65 år.
Nedre brytpunkt, under 65 år: 504 400 kr
Nedre brytpunkt, över 65 år: 547 500 kr
Övre brytpunkt, under 65 år: 703 000 kr
Övre brytpunkt, över 65 år: 733 300 kr