Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Statsbidrag till landstingen för moms på bemanningstjänster

Publicerad

(Ny version) Regeringen föreslår i budgeten för 2020 ett tillfälligt statsbidrag till landstingen för mervärdesskattekostnader för hyrpersonal inom vården. Satsningen omfattar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod.

Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare. Kommuner och landsting kompenseras i stället med en schablonersättning för de momskostnader som uppstår hos privata utförare.

I budgeten för 2020 föreslår regeringen därför ett tillfälligt statsbidrag på 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Satsningen möjliggör för landstingen att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget.

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Rättelse av webbartikeln

Tidigare versions skrivelser har förtydligats.

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter