Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Stockholmsinitiativet föreslår konkreta förslag för nedrustning och icke-spridning

Publicerad

Kärnvapnen utgör ett av de farligaste hoten som mänskligheten står inför. Under de senaste åren har detta hot blivit mer allvarligt: kärnvapenstaterna moderniserar arsenaler, överger ingångna avtal och talar allt oftare om användandet av kärnvapen som ett handlingsalternativ.

  • Representanter från länderna bakom Stockholmsinitiavet

    Representanter från länderna bakom Stockholmsinitiavet

    Auswärtiges Amt

  • Möte mellan Sveriges och Tysklands utrikesministrar

    Möte mellan Sveriges utrikesminister Ann Linde och Tysklands utrikesminister Heiko Maas

    Auswärtiges Amt

Sveriges mål är en värld utan kärnvapen. För att ta steg mot detta har Sverige tillsammans med Tyskland samlat en grupp länder som gemensamt tagit fram konkreta förslag för nedrustning och icke-spridning. Detta initiativ, kallat Stockholmsinitiativet, lanserades av regeringen ifjol.

Gruppen bakom Stockholmsinitiativet träffades igår den 25 februari 2020 i Berlin, under värdskap av Tysklands utrikesminister Maas och utrikesminister Ann Linde. Vi enades om en deklaration med förslag som kommer att spelas in till den stora översynskonferensen för icke-spridningsavtalet (NPT) i New York senare i vår.

Deklarationen och förslagen lägger särskilt fokus vid pragmatiska åtgärder som beaktar olika länders perspektiv och rådande säkerhetsläge samtidigt som de bygger förtroende och möjliggör ytterligare, mer substantiella nedrustningssteg längre fram.

De föreslagna stegen bekräftar Stockholmsinitiativets länders politiska och diplomatiska engagemang, samt vårt fokus på att främja en ambitiös och realistisk agenda som kan stödjas av såväl kärnvapenstater som icke-kärnvapenstater – en bred konsensusagenda till stöd för icke-spridningsfördraget NPT.

Med detta som utgångspunkt kommer gruppen bakom Stockholmsinitiativet att ha en nära dialog med andra grupper och länder, inte minst med kärnvapenstaterna själva.