Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Toppmöte om EU:s långtidsbudget

Publicerad

På torsdag 20 februari är statsminister Stefan Löfven i Bryssel för att möta sina kollegor i Europeiska rådet. De ska då försöka komma överens om EU:s budget för 2021–2027.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

På det extrainkallade mötet i Europeiska rådet ska EU-ledarna göra ett försök att komma överens om EU:s kommande långtidsbudget. De ska alltså diskutera hur stor budgeten ska vara, hur pengarna ska fördelas på olika utgiftsområden och varifrån pengarna ska komma. Långtidsbudgeten ska gälla från år 2021 till 2027.

Förhandlingar om EU:s långtidsbudget har pågått sedan maj 2018 och börjar nu närma sig slutskedet. För att förbereda mötet har Europeiska rådets ordförande Charles Michel haft samtal med samtliga 27 stats- och regeringschefer.

De svenska prioriteringarna ligger fast. Regeringen vill, precis som de likasinnade Danmark, Nederländerna och Österrike, begränsa den totala volymen till 1 procent av EU:s samlade BNI. Den svenska avgiften måste hållas nere vilket regeringen vill åstadkomma genom att säkra tillräckliga rabatter. Regeringen anser därför att det förslag som Europeiska rådets ordförande har lagt fram inför toppmötet inte är bra nog.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om det extrainsatta toppmötet 20 februari

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.