Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar att konsulärt bistånd höjs till 100 miljoner kronor

Publicerad

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset beslutade regeringen vid ett extra sammanträde den 1 april, att ytterligare öka resurserna för konsulärt stöd till svenskar resenärer utomlands.

Beslutet innebär en höjning med 90 miljoner kronor från regeringsbeslutet den 24 mars, totalt nu 100 miljoner kronor.

Beslutet fattades efter en överenskommelse med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

UD vidtar endast åtgärder när andra aktörers ansvar uttömts eller starkt begränsats. Utgångspunkten är alltid att resebranschen ska ta ansvar för sina kunder och att den enskilde står för sina egna kostnader.