Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Publicerad · Uppdaterad

Efter att EU-kommissionen godkände regeringens anmälan om statligt stöd kunde regeringen torsdag den 16 april besluta om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Det nya stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Mer information om stödet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete och på länsstyrelsernas webbplatser finns information om de tillfälliga rabatterna för fasta hyreskostnader och hur du går tillväga för att ansöka om statligt stöd.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln. I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Den fullständiga listan på branscher som omfattas av stödet och som ingår i förordningen publiceras nedan.

– Det här är ett av flera initiativ som regeringen vidtagit för att hjälpa företag i Sverige och det är viktigt att hyresrabatten nu kommer företagen till del, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Då det handlar om statsstöd behövde regeringens anmälan om statligt stöd först godkännas av EU innan regeringen kunde fatta beslut. Efter att EU-kommissionen godkände statsstödet den 15 april kunde regeringen fatta beslut om förordningen.

– Både företagare och deras hyresvärdar tjänar på att klara sig genom den här krisen. Därför är det viktigt att staten kan gå in och underlätta för att fastighetsägarna kan ta ett ansvar och ta en del av hyran, säger  finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i dessa utsatta branscher under perioden 1 april till 30 juni kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand genom digitalt ansökningsförfarande via länsstyrelsernas webbplatser och omfattar alla hyresvärdar. I och med att stödet söks i efterhand av hyresvärdarna kommer länsstyrelserna att motta ansökningar från och med den 1 juli, men senast 31 augusti. Det är därför viktigt att hyresvärdar tar ansvar för att ingå avtal för att på så sätt stödja sina hyresgäster.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Fakta om regeringens beslut

Regeringen beslutade den 2 juli 2020 om en förordning om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Ändringen innebär att ytterligare branscher omfattas av stödet och att en hyresvärd kan få stöd för hyresrabatt som också ges till kemtvätt, bilverkstäder, biluthyrning, uthyrning av hushållsartiklar, trafikskolor, sport- och fritidsutbildning och porträttfotografering (se SNI-koder 452, 772, 74.201, 77.110, 85.510, 85.522, 85.530, 96.012). Som förutsättning för stöd gäller att en överenskommelse om rabatt tecknas senast den 31 juli.

Mer information finns på hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län: