Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Nytt förslag till hälsoprogram för EU

Publicerad

På videomötet den 12 juni ska ministrarna diskutera EU-kommissionens förslag till ett nytt hälsoprogram med anledning av coronautbrottet. En presentation om arbetet på EU-nivå med att ta fram ett vaccin mot covid-19 står också på dagordningen.

Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren deltar i EU-mötet om hälsa 12 juni. EU-ländernas social- och hälsoministrar ska då diskutera EU-kommissionens nya förslag EU4Health som bland annat handlar om säkerhet och krisberedskap på hälsoområdet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU:s hälsoprogram EU4Health 2021–2017

Hälsoprogrammet har varit en del av ett förslag i Europeiska socialfonden Plus. I kölvattnet av coronautbrottet presenterar nu EU-kommissionen förslaget EU4Health.

EU4Health handlar dels om hälsosäkerhet, till exempel stöd till kritisk hälsoinfrastruktur, och krisberedskap, dels om långsiktigt stöd till medlemsländerna för att förbättra hälsan bland EU:s medborgare.

Regeringen anser att det är viktigt att EU fortsätter arbetet med att stärka medborgarnas hälsa och beredskapen inom hälso- och sjukvården.

På mötet ska EU-kommissionen också informera om arbetet med att ta fram ett vaccin mot covid-19 på EU-nivå.

Socialminister Lena Hallengren deltar i videomötet

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video.
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för rådsmötet 12 juni om hälsa

Mer om mötet om hälsofrågor 12 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om Sveriges arbete i EU

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.