Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget på toppmöte

Publicerad Uppdaterad

EU:s långtidsbudget är huvudtemat när stats- och regeringscheferna träffas för första gången sedan februari i Bryssel. Statsminister Stefan Löfven ska tillsammans med sina 26 kollegor förhandla om hur EU:s långtidsbudget för 2021–2027 ska se ut. Innan mötet höll han en pressträff på EU-representationens kontor i Bryssel.

EU:s långtidsbudget för 2021–2027

I slutet av maj lade EU-kommissionen fram ett uppdaterat förslag på EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Efter att ha pratat med stats- och regeringscheferna presenterade Europeiska rådets ordförande Charles Michel ett mer detaljerat förslag i slutet av förra veckan.

På mötet ska EU-ledarna diskutera det nya förslaget på långtidsbudget, med ambitionen att enas. De ska besluta hur stor budgeten ska vara, hur den ska finansieras och om rabatter för länder som är nettobetalare.

För att stötta drabbade länder finns också ett förslag på ett återhämtningspaket, ett så kallat återhämtningsinstrument. Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera om stödet till återhämtning ska vara i form av lån eller bidrag, vem som ska få stöd, hur stort stödet ska vara och hur länge det ska betalas ut.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.