Förberedelser för lättnader i förbudsförordningen

Publicerad

Regeringen kommer inom kort att remittera två förslag om att förbereda för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Förbudsförordningen har varit, och är fortfarande, ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Samtidigt har många drabbats hårt av förbudet och det upplevs som trubbigt.

Gränsen på 50 deltagare ligger i nuläget fast som huvudregel. Regeringen vill dock se till att förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte i onödan träffar verksamheter som kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Därför remitteras två förslag om att förbereda för lättnader i förbudsförordningen.

Det ena förslaget gäller de serveringsställen som träffas av den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen, till exempel restauranger och caféer. Om en konsert hålls vid en restaurang träffas restaurangen nu inte bara av lagens krav utan även av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Undantag för sådana serveringsställen från förbudsförordningen skulle innebära att samma verksamhet inte behöver förhålla sig till två olika regelverk beroende av vilka aktiviteter som pågår i lokalerna. Det handlar om att justera en orimlighet som har funnits.

Det andra förslaget handlar om att förbereda för att göra undantag för vissa arrangemang med sittande publik som kan hållas på ett smittsäkert sätt. Förslaget ställer krav på att arrangören vidtar åtgärder för att publiken ska kunna hålla avstånd till varandra. Förslaget innebär också att undantaget för sittande publik ska kombineras med en övre deltagargräns.

De två förslagen kommer nu att skickas ut på remiss.

Regeringen avser också inleda ett arbete med att ta fram en ny mer träffsäker reglering för smittskyddsåtgärder. Det behövs en lagstiftning som på ett bättre sätt kan reglera situationer där vissa sammankomster behöver begränsas för att förhindra smittspridning. En utredning kommer att tillsättas för att se över lagstiftningen.