Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom funktionshinder - Budgeten 2021

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överensstämmelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021.

Pressmeddelande: Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Stimulera och skynda på utvecklingen inom funktionshinderområdet

Regeringen vill undanröja hinder för tillgänglighet för att uppnå det nationella målet för funktionshinderspolitiken. I budgeten för 2021 föreslår därför regeringen 23 miljoner kronor årligen för att stimulera och påskynda utvecklingen inom funktionshinderområdet.

Medlen ska användas till att stimulera tillämpningen av universell utformning, dvs. skapa mer tillgängliga lösningar som fungerar för fler, oavsett funktionsnedsättning. Vidare bedöms kommuner och regioner behöva stöd i sitt funktionshinderspolitiska arbete. Dessutom behöver statistiken förbättras som belyser hur levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning utvecklas.

 

Förslagen finns presenterade i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg.

 

 

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.