Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

World Food Day: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, 75 år

Publicerad

Den 16 oktober varje år uppmärksammas World Food Day världen över. Datumet är samma som när FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) grundades 1945. I dag fyller alltså FAO 75 år.

– Sverige står stadigt i övertygelsen om att FN och det multilaterala arbetet behövs i större utsträckning än någonsin. I en värld där utmaningarna är mycket stora kan lösningarna bara hittas i nära samarbete med andra och genom att främja transparens och öppenhet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

FAO är den enda globala organisationen för jordbruk, skog och fiske - tre sektorer som är mycket viktiga för Sverige och vår ekonomi - men också avgörande för att trygga livsmedelsförsörjningen globalt, framförallt i utvecklingsländer.

Sverige är en av de största givarna till FAO och ser organisationen som en central aktör i arbetet med att uppfylla Agenda 2030 och Parisavtalet. Sverige driver tillsammans med övriga EU på för att snabba på övergången till ett hållbart lantbruk. Förbättrat djurskydd, djurvälfärd och minskad nationell antibiotikaanvändning och därmed insatser för att motverka uppkomsten av antibiotikaresistens är ytterligare ett område där Sverige har spelat en viktig roll. Sverige kommer att fortsätta vara aktiva globalt för uppfyllandet av Agenda 2030, inte minst i kommande toppmöte om livsmedelssystem 2021 som aviserats av FN:s generalsekreterare António Guterres.

Stoppa hunger och fattigdom

FAO som central organisation för tryggad livsmedelsförsörjning har bidragit till att utrota boskapspest över hela världen, producerat viktiga normer och rekommendationer, främjat hållbarheten i jordbruksutvecklingen, minskat hunger och spelat en viktig roll i humanitära kriser.

FAO har en särskild relation med de andra två Rom-baserade FN-organen, mottagaren av Nobels fredspris 2020, WFP och med IFAD som de delar en gemensam vision om att stoppa hunger och fattigdom genom stödinsatser samtidigt som man arbetar för att eliminera dess orsaker.

Fakta om FAO

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. FAO grundades år 1945 med syftet att bland annat bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning och frihet från hunger samt en bättre världsekonomi.

Den svenska FAO-kommittén grundades 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO. Kommitténs uppgift är att bistå regeringen i arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor med hänsyn till hållbar global utveckling och bevarad biologisk mångfald inom områdena jordbruk, fiske och skogsbruk. Ordförande i kommittén är statssekreterare Per Callenberg, knuten till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Svenska FAO-kommittén bjuder in till digitalt seminarium

Den 16 oktober är det World Food Day och samtidigt uppmärksammas att det har gått 75 år sedan FAO bildades. Svenska FAO-kommittén bjuder därför in till ett virtuellt seminarium den 23 oktober 10.30-12.00. Seminariet fokuserar på hur vi kan bygga ett mer hållbart och motståndskraftigt lantbruk. Seminariet genomförs på engelska. Varmt välkommen att medverka!