Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Publicerad

Regeringen beslutade i våras om ökade möjligheter till a-kassa för företagare. Dessa åtgärder förlängs i ett år till och med 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Många egenföretagare drabbas hårt under coronapandemin. Kultur- och mediesektorn är exempel på branscher där många är verksamma som frilansare med eget företag som anlitas av olika uppdragsgivare. Det är branscher där uppdragen nästan helt försvunnit under coronapandemin.

Regeringen har under coronapandemin vidtagit flera åtgärder för att stötta egenföretagare, bland annat genom tillfälliga lättnader inom regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen förlänger nu dessa åtgärder i ett år till och med 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Företagare kan få arbetslöshetsersättning om företaget läggs vilande. Regeringen beslutade i våras om att tillfälligt utöka företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning genom en utökad möjlighet att lägga företaget vilande. Enligt det ordinarie regelverket behöver det gå minst fem år efter att ett företag återupptagit verksamheten efter att ha varit vilande, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver verksamheten ha upphört definitivt för att en företagare ska kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset beslutade regeringen i mars 2020 att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av femårsregeln. Beslutet innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden. Detta undantag från femårsregeln förlängs till att gälla även under år 2021.

Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Det innebar att det blev tillåtet med uppdatering av webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftade till att senare kunna återuppta verksamheten. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021.