Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Sakråd om publikfrågor den 11 december

Publicerad

Den 11 december bjöd kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind in till ett andra sakråd om publikfrågor i syfte att skapa en fördjupad bild av förutsättningar att genomföra publik- och deltagarevenemang på ett säkert sätt i förhållande till rådande smittläge och lagstiftning. Vid mötet deltog även civilminister Lena Micko.

Syftet med publikrådet är att fortsätta regeringens dialog med berörda arrangörer inom såväl kultur- och idrottssektorn som det civila samhället och besöksnäringen genom en strukturerad dialog.

Representationen vid publikrådet är bred och deltagarna har valts ut för att täcka in många olika aspekter av publika evenemang, t.ex. storleken på lokaler, sittande eller stående publik, inomhus- eller utomhusevenemang.

På mötet den 11 december fick deltagarna möjlighet att återkoppla från det förra mötet och redogöra för den aktuella lägesbilden. Vidare presenterades huvuddragen i det utkast på pandemilag som nu finns på remiss, där deltagarna även gavs möjlighet att ställa frågor. På mötet lyftes särskilt samverkan med kommuner och regioner, kommunikationen av lokala råd och rekommendationer samt hur dialogen mellan lokala, regionala och statliga aktörer har fungerat och fortsatt kan förbättras.

Med på mötet fanns förutom deltagare även representanter för Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna samt Regeringskansliet genom Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet och Finansdepartementet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Deltog vid mötet

Deltog vid mötet gjorde:
• Fair Link
• Folkets hus och parker
• Föreningen Svenska Filmfestivaler
• Höga Kusten Destinationsutveckling
• Islamiska samarbetsrådet
• Live Nation
• Moment Group
• Musikarrangörer I Samverkan (MAIS)
• Riksförbundet Sveriges Museer
• Riksidrottsförbundet
• Riksteatern
• Sponsrings & Eventsverige (SES)
• Stockholm live
• Stockholmsmarknad AB
• Svensk Live
• Svensk Scenkonst
• Svenska Fotbollförbundet
• Svenska Ishockeyförbundet
• Svenska Nöjesparksföreningen
• Svenska Orienteringsförbundet
• Svenska Skidförbundet
• Sveriges Biografägarförbund
• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
• Sveriges Kristna råd
• Tickster
• Visita