Artikel från Näringsdepartementet

Strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken

Publicerad Uppdaterad

Den 16 december 2021 fattade regeringens beslut om förslaget till Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken (CAP) för åren 2023-2027. Varje medlemsland i EU ska ta fram en sådan plan för att beskriva den jordbrukspolitik som landet ska införa och bedriva.

Målsättningen är att planen ska ge bästa tänkbara förutsättningar för att nå livsmedelsstrategins mål, fler gröna jobb och att öka ambitionerna inom miljö- och klimatområdet.

Vad händer nu?

Nästa steg är att den strategiska planen ska godkännas av EU-kommissionen som kommer att granska Sveriges förslag under 2022. Efter genomförda förhandlingar ska EU-kommissionen godkänna den strategiska planen som ska träda i kraft 2023. Avsikten är att stöd och ersättningar kommer att vara möjliga att söka från 2023.

Den 26 januari 2022 bjöd Regeringskansliet in till ett 
sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken för att informera om åtgärderna och svara på frågor. 

Kontakt

Har du frågor om arbetet som genomförs i Regeringskansliet går det bra att skicka e-post. Observera att e-post till departementet i normala fall blir en allmän handling.

E-post till arbetsgruppen kring strategisk plan på Näringsdepartementet

Ansvarsfördelning mellan Regeringskansliet och Jordbruksverket

Det är regeringen (Näringsdepartementet) som äger den strategiska planen och beslutar om innehållet i den. Innan den strategiska planen kan träda i kraft ska den även godkännas av EU-kommissionen.

Jordbruksverkets ansvar är att löpande svara på uppdrag från regeringen (Näringsdepartementet), bidra med utvärderingar och analyser samt föreslå utformning av stöd och ersättningar i den strategiska planen. I det arbetet har Jordbruksverket samverkat med andra myndigheter, intresseorganisationer och näring.

Bakgrund CAP

Vart sjunde år reformeras den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Den nya perioden kommer att starta 2023. EU-kommissionen har lagt fram lagförslag om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Varje medlemsland i EU ska kopplat till detta ta fram en strategisk plan för att beskriva den jordbrukspolitik som landet ska införa och bedriva.