Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Sakråd om publikfrågor den 4 januari

Publicerad

Den 4 januari bjöd kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind in till ett tredje sakråd för publikfrågor. Vid mötet deltog även inrikesminister Mikael Damberg.

Sakrådet för publikfrågor har som syfte att fortsätta regeringens dialog med berörda arrangörer inom såväl kultur- och idrottssektorn som det civila samhället och besöksnäringen med anledning av covid-19-pandemin. Deltagarna täcker in många olika aspekter av publika evenemang, t.ex. storleken på lokaler, sittande eller stående publik, inomhus- eller utomhusevenemang.

Vid sakrådsmötet den 4 januari föredrogs det remitterade förslag till förordningar som har sin grund i det förslag till en ny tillfällig covid-19-lag som lämnades till Lagrådet den 28 december. Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor kring innehållet och kommentera förslaget. Flera deltagare angav att de inkommer eller har inkommit med skriftliga remissvar (remisstiden går ut kl 12 den 5 januari). Samtliga deltagare fick även möjlighet att redogöra för nuläget i respektive verksamhet.

Med på mötet fanns dessutom representanter för Folkhälsomyndigheten samt Regeringskansliet genom Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Justitiedepartementet och Socialdepartementet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Deltog vid mötet gjorde:

• Fair Link
• Folkets hus och parker
• Föreningen Svenska Filmfestivaler
• Höga Kusten Destinationsutveckling
• Islamiska samarbetsrådet
• Live Nation
• Musikarrangörer I Samverkan (MAIS)
• Riksförbundet Sveriges Museer
• Riksidrottsförbundet
• Riksteatern
• Sponsrings & Eventsverige (SES)
• Stockholm live
• Stockholmsmarknad AB
• Svensk Live
• Svensk Scenkonst
• Svenska Fotbollförbundet
• Svenska Ishockeyförbundet
• Svenska Nöjesparksföreningen
• Svenska Orienteringsförbundet
• Svenska Skidförbundet
• Sveriges Biografägarförbund
• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
• Sveriges Kristna råd
• Tickster
• Visita