Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för upp till två anställda till Lagrådet

Publicerad

Pandemin har påverkat många företags möjligheter att anställa. För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin går regeringen nu vidare med förslaget om att tillfälligt utvidga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den första anställda till att gälla två personer. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget är en av flera stimulansåtgärder som aviserades i budgetpropositionen för 2021 och som syftar till att återstarta ekonomin efter pandemin.

Den tillfälliga utvidgningen av reglerna innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. Nedsättningen gäller på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. De tillfälliga reglerna ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 20 miljoner kronor 2021, 140 miljoner kronor 2022 och 180 miljoner kronor 2023.

Förslaget skickas nu till Lagrådet för granskning. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.