Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Fortsatta nationella restriktioner till följd av covid-19

Publicerad

Sverige befinner sig fortsatt i ett allvarligt och osäkert läge när det gäller spridningen av covid-19. Till följd av detta ser regeringen, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, ett behov av att behålla ett antal restriktioner och rekommendationer.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Smittspridningen ligger fortsatt på en hög nivå och skiljer sig mellan regioner. Risken för större regionala utbrott är hög och det finns även en samhällsspridning av den brittiska varianten, som är mer smittsam. Vid en pressträff den 18 februari informerade regeringen om fortsatta restriktioner och rekommendationer.

Sportlovsveckorna får inte bli ett tillfälle för ökad smittspridning.  Om man gör en resa är det viktigt att resa och agera på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Det innebär bland annat att hålla avstånd, avstå från nya kontakter, undvika att besöka platser längs resans sträckning där det kan uppstå trängsel samt följa de regler som finns på plats.

Regeringen har riktat en uppmaning till regioner och kommuner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd. Denna uppmaning gäller till och med den 7 mars 2021. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan följas. Detta gäller även för unga i gymnasieåldern. Dessa aktiviteter är viktiga för ungas hälsa och välbefinnande.

Verksamheter som redan omfattas av rättsligt bindande begränsningsåtgärder genom den tillfälliga pandemilagen för covid-19, till exempel kommunala sportanläggningar, bedömer regeringen inte vara verksamheter som borde hållas stängda. De verksamheter som undantas ska följa de bindande smittskyddsregler som gäller. Dock är det kommunen eller regionen i fråga som avgör vad som är icke-nödvändig verksamhet. Regeringen uppmanar kommuner och regioner att fortlöpande bedöma vilka verksamheter som anses nödvändiga.

Regeringen bedömer fortlöpande behov av nya eller justerade åtgärder tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Vid pressträffen deltog statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.