Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Förlängda restriktioner för att minska smittspridningen

Publicerad

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå. Därför ligger nuvarande restriktioner kvar.

De senaste veckorna har smittspridningen och belastningen på sjukvården ökat och länsstyrelserna har i sina veckorapporter beskrivit en bristande följsamhet till det redan existerande regelverket. Smittspridningen förutspås fortsatt öka åtminstone en tid framöver.

Uppmaning om att fortsatt hålla viss verksamhet stängd samt arbeta hemifrån

Mot bakgrund av det allvarliga smittläget förlänger regeringen uppmaningen till kommuner och regioner att hålla viss verksamhet stängd till den 18 april. Som tidigare är det extra viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter i så stor utsträckning som möjligt under förutsättning att föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Offentliga gym- och sportanläggningar samt badhus kan hållas öppna i enlighet med restriktionerna i begränsningsförordningen och tillhörande föreskrifter. Detsamma gäller museer och konsthallar där det finns smittskyddsbestämmelser på plats.

Med stöd av den tillfälliga pandemilangen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter om att restauranger, barer och andra serveringsställen bara får ha öppet till kl. 20.30 med undantag för take-away, att det får vara max en person per sällskap på serveringsställen i gallerior och varuhus, att man ska handla ensam (med vissa undantag), att det ska finnas 10 kvm per person i butiker och gym och att det får vara max 500 personer i butiker. Med anledning av smittläget föreslår Folkhälsomyndigheten att dessa föreskrifter ska förlängas till den 3 maj.

Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är aktuella först när smittspridningen har stabiliserats

I ett förslag från regeringen som gick ut på remiss i februari ingick bland annat ett förslag om nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, samt mer träffsäker reglering för stadigvarande tivolinöjen och marknader.

Regeringen kommer att avvakta med att gå fram med de nya förändringarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, på grund av det förvärrade smittläget och den höga belastningen på sjukvården. Ställningstagandet bygger på Folkhälsomyndighetens bedömning som i en skrivelse till regeringen har framfört att regeringen bör avvakta med att gå fram med förändringarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

En preliminär bedömning av Folkhälsomyndigheten är att dessa nya regler kan träda i kraft den 3 maj 2021, men det förutsätter att det epidemiologiska läget är bättre då.

Uppmaning inför påsk

På pressträffen betonades också uppmaningarna att bara umgås med sina allra närmaste, att stanna hemma om man känner minsta symptom och att testa sig. Om man planerar en resa så är det viktigt att den görs på ett smittsäkert sätt. Alla som kan ska arbeta hemma. Man ska undvika trängsel, tvätta händerna och hålla avstånd. Det här är det viktigaste som alla kan bidra med för att få ner smittspridningen.

Påsken måste firas begränsat. Det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad om vilka restriktioner som gäller i den region man befinner sig i.

 

Vid pressträffen den 31 mars medverkade statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Se en teckenspråkstolkad version av pressträffen på Regeringskansliets Youtube-kanal.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.