Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Fortsatt allvarligt smittläge gör att restriktioner förlängs

Publicerad

Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför förlänger regeringen och Folkhälsomyndigheten ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid.

Antalet coviddrabbade patienter som är intagna för sjukhusvård ökar och är nu högre än under hösten. Belastningen är mycket hög på intensivvården och antalet avlidna per vecka minskar inte längre. Det är ett allvarligt läge.

Länsstyrelserna rapporterar allt oftare att allmänheten inte följer rekommendationer om att till exempel handla ensam, sitta ensam vid bord och hålla avstånd. Verksamheter såsom butiker, gym, museer och restauranger har ett juridiskt ansvar för att deras verksamhet uppfyller lagens krav - de behöver dock allmänhetens hjälp med att se till att reglerna följs.

Med anledning av läget meddelade regeringen följande på pressträffen torsdagen den 22 april:

  • Regeringen avvaktar med att gå fram med nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten bedömer nu att dessa regler preliminärt kan träda i kraft den 17 maj. Även detta förutsätter dock att det epidemiologiska läget är bättre vid den tidpunkten.
  • Regeringen har tidigare beslutat att ge kommunerna möjlighet att förbjuda personer att vistas på en särskilt angiven plats, om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen. Den som bryter mot föreskrifter om vistelseförbud kan dömas till penningböter. Inför kommande helger har exempelvis både Uppsala och Lund valt att använda denna möjlighet för att minska risken för trängsel och smittspridning. Det är inte heller lämpligt att hålla exempelvis middagar med vänner eller att gå och titta på valborgseldar då det innebär att risken för trängsel ökar.
  • Folkhälsomyndigheten avser att förlänga vissa tidsbegränsade smittskyddsåtgärder som införts med stöd av den tillfälliga pandemilagen och restauranglagen. Det gäller de föreskrifter som skulle ha löpt ut den 2 maj, bland annat om att serveringsställen bara får ha öppet till 20.30 och att man får vara max en person per sällskap på serveringsställen i gallerior och varuhus. Dessa förlängs nu till och med den 16 maj. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

    Smittspridningen kräver förlängda restriktioner — Folkhälsomyndigheten.se

Regeringen strävar efter att så snart som möjligt kunna öppna upp samhället mer. Det förutsätter dock ett bättre epidemiologiskt läge. En nedtrappning av restriktioner måste ske successivt, med beaktande av åtgärdernas påverkan på smittspridningen och sjukvården. Just nu är smittläget i Sverige sådant att det inte vore ansvarsfullt att påbörja denna nedtrappning eller ändra reglerna.

Vid pressträffen medverkade statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.