Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats

Publicerad

Infrastrukturdepartementet har beslutat om en bokstavsutredare som ska ta fram underlag för att en avveckling av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats ska vara möjlig. Utredaren har också i uppdrag att beskriva och redovisa åtgärder för att säkra nödvändig kapacitet vid Arlanda flygplats vid en avveckling av verksamheten.

Till utredare har Magnus Persson utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.