Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Om förslagen att införa en skattelättnad för förmånscyklar samt schabloniserad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Publicerad

Den 6 september presenterade regeringen satsningar på över 3,9 miljarder kronor i den kommande höstbudgeten för att ytterligare snabba på den gröna omställningen i transportsektorn. I satsningen ingår bland annat förslag om att införa en skattelättnad för förmånscyklar samt ändra nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar.

Skattelättnad för förmånscyklar

För att bidra till ökad cykelpendling vill regeringen ändra skattereglerna för förmånscyklar. Förslaget aviseras i budgetpropositionen för 2022 och föreslås träda i kraft 1 januari nästa år.

Enligt det kommande förslaget ska skattelättnaden vara utformad så att förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 3 000 kronor per beskattningsår. Detta förmånsvärde motsvarar en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kronor, enligt Skatteverkets nuvarande riktlinjer för beräkning av sådana förmånsvärden för trampcyklar. Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger takbeloppet, ska den anställde beskattas för det överskjutande beloppet.

Enligt förslaget gäller skattelättnaden när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att öka cykelpendlingen, vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö och stadsutveckling som hälsa.

En förutsättning för skattelättnad är att förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Skattelättnaden gäller både vanliga trampcyklar och elcyklar, däremot inte elsparkcyklar.

Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 90 miljoner 2022 och på sikt med ca 470 miljoner kronor per år.

Promemoria: Skattelättnad för cykelförmån 

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Regeringen vill ändra nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar så att regelverket blir mer förutsebart och enklare att tillämpa. Förslaget innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid beräkningen av förmånsvärdet, sätts ned med ett fast, schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Därmed förenklas regelverket så att det blir mer förutsebart och enklare att tillämpa. För att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp föreslås även att endast elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar ska omfattas av nedsättningen. Elhybridbilar och etanoldrivna bilar omfattas därmed inte i det kommande förslaget.

Vid beräkningen av förmånsvärdet för en miljöbil i dag sätts nybilspriset ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan miljöteknik. Sedan bestämmelsen infördes har antalet miljöanpassade bilmodeller ökat kraftigt och ofta saknas det en konventionell bil som är direkt jämförbar med miljöbilen. Nuvarande regelverk innebär därför en tilltagande administrativ hantering för Skatteverket och generalagenterna för bilar, samtidigt som arbetsgivare och arbetstagare kan ha svårt att på förhand beräkna förmånsvärdet för nya miljöbilar.

Förslaget kommer aviseras i budgetpropositionen för 2022 och föreslås träda i kraft 1 juli 2022. Ändringen föreslås gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången fr.o.m. ikraftträdandet.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med mindre än 10 miljoner kronor 2022. Förslaget kommer att presenteras närmare i samband med att det remitteras under hösten 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.