Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Tredje dos av vaccin mot covid-19 rekommenderas för fler grupper

Publicerad

Vid en pressträff den 27 oktober meddelades att Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera en tredje dos av vaccin mot covid-19 till ytterligare grupper för att säkra ett fortsatt gott skydd mot svår sjukdom. Alla 65 år och uppåt, samt personal inom hemtjänst, hemsjukvård, och SÄBO rekommenderas en tredje dos.

På pressträffen aviserade socialministern Lena Hallengren även ett kommande uppdrag till Folkhälsomyndigheten om testnings- och analyskapacitet avseende covid-19 under 2022, samt beslut om att bevilja Röda Korset två miljoner kronor för att genomföra vaccinationsinsatser mot covid-19. Dessa väntas beslutas på torsdag 28 oktober.

Vid pressträffen deltog socialminister Lena Hallengren och Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.