Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Blandat lärande och digital utbildning på EU-möte

Publicerad

Utbildnings- och ungdomsministrarna träffas i Bryssel den 29 november. Digital utbildning, blandat lärande och medborgliga utrymmen för ungdomar står bland annat på dagordningen.

Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel.
Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Blandat lärande för en kvalitativ utbildning

Utbildningsministrarna ska anta en rekommendation om blandat lärande för en kvalitativ och inkluderande grundskole- och gymnasieutbildning. Rekommendationen föreslår en långsiktig strategi för att slå samman undervisning i klassrum och på distans men även att kombinera olika digitala och analoga verktyg. Medlemsländerna uppmanas bland annat att höja elevernas digitala kompetens med hjälp av investeringar i snabb internetuppkoppling i skolor och miljöer för distansundervisning. Vidare uppmanas medlemsländerna att använda EU-medel och expertis för reformer och investeringar.

Regeringen ställer sig bakom rådsrekommendationerna men anser att det är viktigt att medlemsstaternas befogenheter på utbildningsområdet respekteras.

Digital utbildning

På mötet kommer ministrarna att ha en riktlinjedebatt om digital utbildning och digitala färdigheter. Bakgrunden till debatten är en handlingsplan för digital utbildning 2021–2027 som togs fram efter den ökade användningen av digital undervisning i och med coronapandemin. Betydelsen av digitala kunskaper och digital utbildning fanns även med i Europeiska rådets slutsatser från oktober 2021. Riktlinjedebatten ger ministrarna möjlighet att tycka till i den strukturerade dialog som EU-kommissionen inlett om digitalisering.

Medborgliga utrymmen för ungdomar

När ungdomsfrågorna kommer upp på mötet ska ministrarna bland annat godkänna rådsslutsatser om att upprätta medborgliga samlingslokaler för ungdomar. Det finns ett starkt fokus bland medlemsländerna på att främja ungas möjligheter att delta i beslutsfattande och särskilt deras tillgång till medborgliga samlingslokaler och virtuella kanaler. Slutsatserna innehåller även en uppmuntran till att stödja organisationer som arbetar med unga, fler insatser för unga med begränsade förutsättningar och stöd till ungdomar som engagerar sig i att tillbakavisa hatpropaganda och skydda yttrandefrihet. Vikten av att säkerställa tillgång till medborgliga samlingslokaler för unga är även temat på en riktlinjedebatt som ska hållas mellan ungdomsministrarna på mötet.

Regeringen ställer sig bakom rådsslutsasterna.

Ambassadör Torbjörn Haak företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utbildnings- och ungdomsråd 29 november

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (EYCS)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.