Artikel från Statsrådsberedningen

Deklaration för Ukraina på informellt möte i Europeiska rådet

Publicerad

Den 10 –11 mars träffades EU:s stats- och regeringschefer för ett informellt möte i Europeiska rådet i Versailles, Frankrike. Efter mötet publicerades en gemensam deklaration där EU-ledarna gjorde kungöranden kring tre huvudpunkter: att stärka EU:s försvarsförmåga, att minska EU:s energiberoende och att bygga en mer robust ekonomisk bas.

Foto: Det franska ordförandeskapet i ministerrådet
Foto: Det franska ordförandeskapet i ministerrådet

Under torsdagskvällen diskuterade stats- och regeringscheferna det allvarliga säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina.

– Jag var tydlig med regeringens linje. Vi ska genomföra de hårda sanktionerna mot Ryssland och ha beredskap att införa ännu fler. Vi ska stödja Ukraina och på olika sätt arbeta för att stärka Sverige och EU, sade statsminister Magdalena Andersson vid en pressträff i samband med mötet.

Ett enat Europa

Statsministern underströk även att det är tydligt att EU står enat på Ukrainas sida i konflikten och att EU-länderna erbjuder tillfälligt skydd för alla krigsflyktingar från Ukraina. Dessutom kräver EU-ledarna att Ryssland omedelbart och villkorslöst upphör med sina militära åtgärder och drar tillbaka samtliga styrkor och all militär utrustning från hela Ukrainas territorium. Man kräver också att Ryssland fullt ut respekterar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende inom landets internationellt erkända gränser.

Frågan om Ukrainas ansökan om EU-medlemskap diskuterades också:
– Vi var överens om att det är viktigt att visa Ukraina att vi anser att de tillhör den europeiska familjen och vi ska därför gå vidare med ett närmare samarbete med Ukraina.

Minskat beroende av ryska fossila bränslen

EU-ledarna diskuterade även vikten av ett minskat beroende av ryska fossila bränslen. Både ur ett säkerhets- och klimat-perspektiv. Det ska bland annat ske genom att medlemsländerna ska minska andelen el som produceras genom förbränning av fossila bränslen, satsning på förnybar el och komplettering och för bättring av sammanläkningen av el- och gasnäten i EU, samt ökad energieffektivitet.

Under fredagen diskuterades EU:s ekonomi och hur EU kan bygga en mer robust ekonomisk bas.

– Vi kommer behöva investera mycket, både i vår säkerhet och i Sveriges och EU:s försvar, men också för att genomföra den gröna omställningen. Jag har varit tydlig med att det inte är aktuellt med nya gemensamma lån, sade statsministern.

I den gemensamma deklarationen betonas även vikten av att minska EU:s strategiska beroende av till exempel kritiska råvaror, halvledare som används i elektronik, medicin, digital teknik och livsmedel. EU-ledarna vill även skapa förutsättningar för att attrahera fler privata investeringar i EU.

EU-ledarnas gemensamma deklaration (engelska)