Rekordstor delegation deltar i FN:s kvinnokommission

Publicerad

Just nu pågår det årliga mötet för FN:s kvinnokommission ”Commission on the Status of Women” (CSW66) i New York. Sveriges delegation deltar både på plats i New York och digitalt från Stockholm. Delegationen leds av arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

  • Delegationen på plats i New York.

    Delegationen på plats i New York.

    Foto: Regeringskansliet.

  • Delegationen på plats i Stockholm.

    Delegationen på plats i Stockholm.

    Foto: Regeringskansliet.

Den svenska delegationen består av representanter från civilsamhället, myndigheter, Regeringskansliet och Riksdagen. På plats i New York deltar Eva Nordmark och en ungdomsrepresentant tillsammans med medarbetare från Regeringskansliet. Arbetsmarknads- och jämställdhetsministern har bland annat hållit Sveriges linjetal och deltagit i olika bilaterala möten.

Parallellt med förhandlingarna sker också ett stort antal sidoevenemang, som i år är digitala. Detta möjliggör att 23 delegater kan delta digitalt från en gemensam lokal i Stockholm. Delegaterna har dagliga möten med delegationen som är på plats i New York, och deltar i de olika sidoevenemangen.

Det sker även mindre evenemang på plats i Stockholm för delegaterna. Ett av dessa arrangeras tillsammans med Sofia Calltorp, Sveriges ambassadör för jämställdhet och den feministiska utrikespolitiken, Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel och Clara Berglund, Sveriges kvinnolobby. Det handlar om landvinningar och utmaningar kopplat till den feministiska utrikespolitiken och arbetet mot människohandel.

Delegationens sammansättning:

• Act Svenska kyrkan
• Afrosvenskarnas riksförbund
• Concord
• Fridays For Future Sverige
• Funktionsrätt Sverige
• Jämställdhetsmyndigheten
• Landsorganisationen i Sverige
• Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
• MÄN
• Naturvårdsverket
• Naturskyddsföreningen
• RFSL
• RFSU
• Regeringskansliet
• Riksdagen
• Saco
• Sida
• Sveriges kvinnolobby
• Tjänstemännens centralorganisation
• We Effect