Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ledarna antog EU:s sjätte sanktionspaket mot Ryssland

Publicerad

Europeiska rådet möttes i Bryssel den 30-31 maj. På det extrainsatta EU-toppmötet ställde sig EU-ledarna bakom en rad åtgärder med bäring på Rysslands invasion av Ukraina. Statsminister Magdalena Andersson företrädde Sverige.

Magdalena Andersson
Statsminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på det extrainsatta EU-toppmötet 30-31 maj. Mötet handlade om Ukraina. EU-ledarna enades om EU:s sjätte sanktionspaket. Foto: Europeiska unionens råd

Läget i Ukraina

Mötet inleddes med en diskussion om situationen i Ukraina där Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog via länk.

Sjätte sanktionspaketet

EU:s ledarna enades om ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland. Det innebär att två tredjedelar av EU:s oljeimport från Ryssland stoppas. Därutöver införs ytterligare sanktioner mot ryska banker och individer.

Ekonomiskt stöd

Rysslands invasion har försatt Ukraina i en akut likviditetskris. EU-ledarna enades därför om ett makroekonomiskt stöd om 9 miljarder euro till den Ukraina staten.  

Handlingsplanen RePowerEU

På uppmaning av EU-ledarna har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan för att fasa ut EU:s beroende av rysk energiimport och därmed också minska beroendet av fossila bränslen. EU-ledarna diskuterade handlingsplanen RePowerEU som EU-kommissionen presenterade den 18 maj. Planen har tre huvudsakliga delar; en mer diversifierad energiimport, snabbare utbyggnad av förnybar energi och om energibesparing.

Livsmedel

EU-ledarna diskuterade livsmedelsförsörjningen i kölvattnet av att Ukraina som en stor leverantör av jordbruksprodukter stoppas av Ryssland från att exportera till världsmarknaden. I fokus för diskussionen stod EU:s möjligheter att hjälpa till med europeisk infrastruktur och samordning. EU-ledarna enades om att medel via Europeiska utvecklingsfonden ska avsättas för att säkra tillgången till livsmedel Afrikanska unionens ordförande Macky Sall deltog i diskussionen via länk.

Mer om EU-toppmötet 30-31 maj

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.