Frågor och svar om högkostnadsskydd för höga elpriser

Publicerad

För att skydda svenska hushåll och företag har regeringen aviserat ett högkostnadsskydd för höga elpriser. De avgifter som elkunder betalat in i så kallade flaskhalsintäkter ska användas för att sänka priserna eller återföras till hushåll och företag.

Frågor och svar om högkostnadsskydd för höga elpriser

Rysslands energikrig driver upp energipriserna i hela Europa. För att skydda svenska hushåll och företag föreslår regeringen ett högkostnadsskydd för elpriserna.

Högkostnadsskyddet kan komma att uppgå till närmare 90 miljarder kronor. Pengarna ska delas mellan hushåll och företag som drabbas av höga elpriser. Omfattningen av högkostnadsskyddet utreds av myndigheterna, och påverkas även av elprisutvecklingen.

Den exakta utformningen behöver tas fram tillsammans med ansvariga myndigheter. Sammantaget kan högkostnadsskyddet komma att bli fem gånger så stort som elpriskompensationen som betalades ut den senaste vintern. Omfattningen är dock beroende på hur höga elpriserna blir framöver.

Högkostnadsskyddet ska finansieras med återföring av så kallade flaskhalsintäkter. Flaskhalsintäkter uppkommer som en följd av elhandel mellan elområden med olika elpriser och utbetalas till Svenska kraftnät* som i sin tur ska återbetala dessa till kundkollektivet.

Det är Svenska kraftnät som nu har till uppgift att ta föreslå på vilket sätt högkostnadsskyddet utformas och för Energimarknadsinspektionen att därefter godkänna. Exempelvis kan det ske genom åtgärder som bidrar till att sänka priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring till elkunderna. Exakt format är ännu inte satt.

Så snart som möjligt. Men återföringen behöver ske på ett sätt som lindrar situationen just nu, samtidigt som det måste finnas en uthållighet för höga priser under en längre tid. Återbäringen måste även utformas så att den i möjligaste mån inte bidrar till ett ökat inflationstryck.