Artikel från Regeringskansliet

Statsministern leder en övergångsregering

Publicerad

Statsministern har i dag begärt sitt entledigande. Statsministern och övriga statsråd har därför entledigats av talmannen. De uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering har tillträtt. Regeringen är därmed en övergångsregering.

En övergångsregering fattar främst beslut i löpande eller brådskande ärenden. Den enda uttryckliga begränsningen av en övergångsregerings befogenheter är att den inte får besluta om extra val.

Regeringskansliets uppgift är att bereda regeringsärenden och biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt. Detta gäller även när regeringen är en övergångsregering.