Civilt försvar och cybersäkerhet på agendan när Carl-Oskar Bohlin besökte länsstyrelsen Östergötland och FOI

Publicerad

Den 14 december besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Länsstyrelsen i Östergötland och cyberanläggningen Crate vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Linköping. Att öka samhällets cybersäkerhet är en viktig del av regeringens arbete med att stärka det civila försvaret.

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin enhetschef Jonas Hallberg från FOI tittar på en modell av ett samhälle som står på ett bord.

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tittar på en demonstrator vid cyberanläggningen Crate tillsammans med enhetschef Jonas Hallberg, FOI.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Sju personer står bakom en modell av ett samhälle.

  Medarbetare vid FOI visade upp cyberanläggningen Crate vid ministerns besök.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Landshövding i Östergötlands län Carl Fredrik Graf och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin står bredvid varandra i ett rum inne på residenset i Linköping.

  Landshövding i Östergötlands län Carl Fredrik Graf och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin på residenset i Linköping.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin håller ett anförande inne i ett rum på landshövdingens residens i Linköping. På bilden syns personer som sitter runt bord och lyssnar.

  Anförande av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin för representanter för södra och sydöstra civilområdena.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Crate är en av Europas första och största cyberanläggningar. Där har samhällsviktiga system byggts upp för att simulera cyberangrepp under kontrollerade former.

– Cybersäkerhet är en viktig del av vår beredskap. Övningar med simulerade cyberattacker ger ökad förståelse för vad som krävs för att skydda våra samhällsviktiga digitaliserade system, sa minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vid besöket.     

Under resan träffade Carl-Oskar Bohlin civilområdeschef Carl Fredrik Graf, landshövdingar, beredskapsdirektörer och civilområdeskanslichefer i de södra och sydöstra civilområdena, chefen Södra militärregionen samt företrädare för Crate.

– Länsstyrelserna har en viktig roll i att stödja den lokala och regionala nivån i arbetet med att utveckla sin beredskap. Jag ser fram emot att under den här mandatperioden tillsammans stärka Sveriges beredskap och säkerhet, sa Carl-Oskar Bohlin.

Aktuella frågor

Vid besöket lyftes några av de aktuella frågorna som regeringen arbetar med när det gäller civilt försvar. Bland annat MSB:s redovisning "Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans" med förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret på längre sikt, betänkandet "Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap" samt frågan om personalförsörjning inom det civila försvaret, och om en aktivering av civilplikten.

Crate

Crate är en akronym för Cyber Range and Training Environment. På anläggningen genomförs experiment, studier och övningar för att utveckla totalförsvarets förmåga inom cybersäkerhet. FOI, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samverkan utvecklat Crate.

Civilområden

Sveriges 21 länsstyrelser är indelade i sex civilområden. I varje civilområde finns en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen är civilområdeschef. Civilområdesansvariga länsstyrelser har bland annat i uppgift att se till att det civila försvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning.