Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Nationella säkerhetsstrategin diskuteras i Näringslivsrådet

Publicerad

I dag, den 5 december, har regeringen kallat till ett möte i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Rådet leds av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, och består av representanter från näringslivet, staten och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. På dagens möte står Sveriges kommande nationella säkerhetsstrategi i fokus.

Näringslivsrådet inrättades av regeringen i början av 2023 som ett forum för informationsutbyte i frågor som rör totalförsvar och krisberedskap och som är av gemensam vikt för näringsliv, stat och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Detta är det fjärde mötet som hålls i rådet.

På mötet kommer Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm att berätta om den kommande nationella säkerhetsstrategin som just nu utarbetas inom Regeringskansliet.

Överbefälhavare Micael Bydén och MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka kommer också att delta för att ge en aktuell bild av omvärldsläget på det militära respektive civila området.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska bidra till att förbättra privat-offentlig samverkan i frågor som rör totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Övriga ledamöter i rådet kommer från:

Almega
Byggföretagen
Energiföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
LO – Landsorganisationen i Sverige
SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
TCO – Tjänstemännens centralorganisation
Teknikföretagen

Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten beroende på vilka områden som diskuteras.

Presskontakt

Hanna Backström
Politiskt sakkunnig hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 89 11
e-post till Hanna Backström