Artikel från Justitiedepartementet

Samtal om samhällets samlade stöd till brottsoffer

Publicerad

I dag, fredagen den 5 maj, bjöd justitieminister Gunnar Strömmer in flera myndigheter och andra aktörer till ett samtal om hur samhällets samlade stöd till brottsoffer kan stärkas.

Som en del i den omläggning av kriminalpolitiken som regeringen nu genomför flyttas fokus från gärningsman till brottsoffer och samhällsskydd. De som utsätts för brott ska få upprättelse och det är av stor vikt att den samlade politiken mot den grova brottsligheten värnar brottsoffren och samhällets behov av skydd.

För att diskutera hur det samlade stödet till brottsoffer kan stärkas och samordnas, till exempel vid sprängningar och andra grova våldsdåd, höll justitieministern i dag ett samtal med Polismyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Brottsofferjouren Sverige, Svensk Försäkring, Sveriges Kommuner och Regioner samt Röda Korset.

– Jag har tidigare i år samtalat med människor som drabbats av fruktansvärda bombdåd och mitt intryck är att det saknas ett sammanhållet stöd och att ett stort ansvar ligger på det enskilda brottsoffret. Det var därför viktigt att på det här sättet samla de aktörer som är involverade för att samtala om hur vi kan stärka stödet i framtiden, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Att brottsoffren får ökad upprättelse är en prioriterad fråga för regeringen. I en lagrådsremiss som handlar om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott föreslår regeringen till exempel att det ska bli möjligt för brottsoffer att få juridiskt stöd när den misstänkte är under 15 år. Vidare har Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, bland annat barn och personer utsatta för hedersrelaterat förtryck. Myndigheten har också i uppdrag att genomföra en kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer och regelverket för ersättning till brottsoffer ska också ses över i syfte att stärka rättigheterna för den som utsatts för brott.