Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern tog emot Natos generalsekreterare

Publicerad

Tisdagen den 24 oktober tog statsminister Ulf Kristersson emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Stockholm för samtal om Sveriges Natoanslutning och aktuella säkerhetspolitiska frågor.

– Sverige är redo att axla sin del av ansvaret som Natomedlem och bidra till hela alliansens säkerhet. Vi har unika förmågor att bidra med, på marken såväl som på och under vattnet och i luften, säger statsminister Ulf Kristersson. 

Effektiv och snabb integrering i Natos strukturer

Sveriges förberedelser inför Natomedlemskapet pågår med full kraft. 

Sverige rustar upp det egna försvaret och intensifierar uppbyggnaden av totalförsvaret. Redan under 2024 kommer Sverige att uppnå 2,1 procent av BNP till försvarsutgifterna, i enlighet med Natos standard. 

Regeringen ser även till att svenska myndigheter gör det arbete som krävs redan nu för att stärka och bidra till hela alliansens säkerhet. Regeringen avser inom kort besluta om att ge 28 myndigheter en instruktion om hur de ska agera som Nato-medlem. I instruktionen kommer det att anges vad myndigheten har för ansvar när myndigheten representerar Sverige i Natos strukturer. 

Aktuella säkerhetspolitiska frågor

Statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg diskuterade under besöket vikten av att skydda kritisk infrastruktur. De skador som åsamkats på undervattensinfrastruktur i Östersjön visar på sårbarheterna i samhällena och understryker vikten av robusthet i systemen för att stärka resiliensen. Händelserna visar också hur viktigt det är att arbetet inom Nato för att skydda kritisk infrastruktur fortsätter, i nära samarbete med EU. 

Vid besöket diskuterades även Rysslands aggression mot Ukraina, arbetet mot terrorism, och utvecklingen i Mellanöstern.