Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Debattartikel från Justitiedepartementet

"Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar"

Publicerad Uppdaterad

SvD Debatt, 21 september 2016

Sverige har för avsikt att öka antalet kvotflyktingar successivt upp till 5  000 personer senast 2018. Vi kommer nu att ­inleda ökningen av vidarebosättningskvoten med 1  500 platser 2017, skriver representanter för regeringen och Alliansen.

Världen plågas i dag av många svåra konflikter och kriser. Det är en ytterst allvarlig situation som påverkar miljontals människor, men också länder och regioner. Antalet människor på flykt överskrider nu 65 miljoner. En majoritet av flyktingarna befinner sig i utvecklingsländer och hälften av dem är barn. Varje minut flyr 24 människor från sina hem.

Turkiet, Pakistan, Libanon, Iran, Etiopien och Jordanien är i dag värdar för över 7,5 miljoner internationella flyktingar. Det är ett enormt ansvar dessa länder får bära. Behoven i världen synes oändliga och otillräckligheten stor.

Så länge konflikter pågår så kommer människor att söka sig till tryggheten. Och även om de flesta flyktingar stannar i närområdet för att kunna återvända till sina hem så är drömmen om att få nya livschanser, till exempel i ett EU-land, stor.

Människor på flykt som rör sig över gränser och mellan kontinenter har en stor utsatthet. Skrupellösa smugglare som hänsynslöst utnyttjar dessa människor medverkar till att tusentals dör varje år. Människor fortsätter att riskera sina liv på farliga resor, som till exempel på Medelhavet i sjöodugliga båtar. Bara i år har över tre tusen människor hittills omkommit i havet på väg mot EU.

Vidarebosättning är och har sedan länge varit en del av den svenska flyktingpolitiken. Sverige har tagit emot kvotflyktingar ända sedan 1950-talet. Antalet kvotflyktingar har varierat under tid, de senaste åren har flyktingkvoten legat på 1 900 personer. Sverige är ett av de 30-tal länder i världen som har ett årligt reguljärt vidarebosättningsprogram i samarbete med UNHCR.

Vidarebosättning är ett väl beprövat system och det säkraste sättet för personer i behov av skydd att komma till EU, men det måste vara i betydande omfattning för att vara meningsfullt. Genom att fler skyddsbehövande kommer ifråga som kvotflyktingar erbjuds de mest sårbara människorna en säker väg till trygghet. Därför är det viktigt att Sverige fortsätter att driva på för att EU ska öka sitt mottagande av kvotflyktingar väsentligt. I somras presenterade kommissionen ett förslag om ett EU-gemensamt system för vidarebosättning. Syftet är bland annat att få till stånd ett EU-gemensamt samarbete om vidarebosättning och bidra till att öka antalet platser för skyddsbehövande till unionen. Det är ett välkommet förslag, men det är viktigt att antalet blir trovärdigt.

Sverige är beredd att göra sitt för att få till stånd en ökad vidarebosättning och därmed en laglig och trygg väg till Sverige. Den 23 oktober 2015 enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingkrisen. En av punkterna innebar att Sverige ska öka antalet kvotflyktingar successivt upp till 5 000 personer senast 2018. Vi kommer nu att inleda denna ökning av vidarebosättningskvoten med en höjning med 1 500 platser, det vill säga från 1 900 till 3 400 personer redan år 2017. År 2018 tillförs ytterligare 1 600 platser.

De grupper som UNHCR presenterar för vidarebosättning till Sverige kommer fortsatt vara personer med skyddsbehov, däribland särskilt utsatta kvinnor och barn. Principen om skyddsbehov är alltid grunden för vidarebosättning.

Att hantera migrations- och flyktingströmmar måste vara ett globalt ansvar. Sverige verkar därför aktivt för att åstadkomma bättre global ansvarsfördelning. Den samlade humanitära finansieringen till hjälporganisationer och FN-appeller måste öka och fler stater i världen måste bidra och ta emot skyddsbehövande.

Sverige har både under den nuvarande regeringen och den förra regeringen prioriterat det internationella arbetet för att öka den globala ansvarsfördelningen och andra länders mottagande av kvotflyktingar. Ett solidariskt ansvarstagande är avgörande för att de stora migrations- och flyktingströmmarna bättre ska kunna hanteras. Sverige visar med den nu tillkännagivna ökningen av flyktingkvoten att vi går i fronten för att fler länder ska göra väsentliga åtaganden.

Morgan Johansson (S)
justitie- och migrationsminister

Maria Ferm (MP)
migrationspolitisk talesperson

Johan Forssell (M)
migrationspolitisk talesperson

Johanna Jönsson (C)
migrationspolitisk talesperson

Fredrik Malm (L)
migrationspolitisk talesperson

Aron Modig (KD)
migrationspolitisk talesperson