Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

”Att byta juridiskt kön ska bli snabbt och enkelt”

Publicerad

Svenska Dagbladet Debatt, 18 maj 2018
Debattartikel av Annika Strandhäll och Alice Bah Kuhnke.


Sverige borde vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter. Regeringen presenterar därför nu inriktningen för en modern könstillhörighetslagstiftning, skriver socialminister Annika Strandhäll (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Genom historien har hbtq-personer – homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera – varit stigmatiserade, diskriminerade och tvingats till ett liv i tystnad. Den allmänna opinionen har förändrats till det bättre, mycket tack vare starka folkrörelser och organisationer som RFSL, RFSL Ungdom och transföreningen FPES. Samtidigt har beslutsfattare lagt grunden för en lång rad reformer som ökat hbtq-personers möjligheter att leva sitt liv i frihet. Förändringsarbetet har ibland gått för långsamt, men de senaste 25 åren har mycket förändrats till det bättre. Det arbetet är inte klart – livsvillkoren för hbtq-personer ska fortsätta förbättras. Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet.

I Sverige infördes 1972 en av världens första lagar gällande transpersoners situation som avgjorde vilka kriterier som skulle uppfyllas för att man skulle få genomgå en medicinsk könskorrigering genom vård och behandling, och slutligen få ett nytt så kallat juridiskt kön i folkbokföringen. Denna lagstiftning har förändrats på en viktig punkt, sedan 2013 ställs inte längre krav på sterilisering. Detta krav var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp som regeringen tar avstånd ifrån. Sedan den 1 maj finns det möjlighet för personer som drabbats av detta krav att ansöka om ersättning från staten.

I övrigt har lagen i stort legat fast i över femtio år. Andra länder har sprungit om Sverige med en mer modern lagstiftning. Länder som Argentina, Belgien, Norge och Malta har på senare år infört ny lagstiftning med individen i centrum. Det är hög tid för Sverige att följa efter. Sverige borde vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter.

Regeringen kan nu presentera inriktningen för en modern könstillhörighetslagstiftning. En lagstiftning Sverige redan borde ha på plats. De förändringar vi vill få till är att:

  • Nuvarande könstillhörighetslag ska upphävas och ersättas av två nya lagar: en lag om ändring av könet i folkbokföringen – den juridiska processen, och en lag om kirurgiska ingrepp i könsorganen – den medicinska processen.
  • Den nya lagen ska ta sin utgångspunkt i den enskildes självidentifikation. Det är bara den enskilde själv som kan veta hur hen identifierar sig. Med detta perspektiv stärks transpersoners egenmakt i en många gånger livsavgörande process.
  • Medicinsk behandling skiljs från juridiskt byte av kön. Ingen ska längre tvingas genomgå medicinska ingrepp som man själv inte vill genomgå. Samtidigt ska alla som vill ha vård och behandling få det. Att byta juridiskt kön ska bli en snabb och enkel process som i regel inte kräver kontakt med vården.
  • Ungas situation stärks. Vi vill göra processen enklare för den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp. De ska inte behöva vänta orimligt länge.

Den nya lagstiftningen blir mer modern och utgår ifrån de mänskliga rättigheterna. Regeringen skickar nu förslagen till de två nya lagarna för synpunkter på remiss och planerar att återkomma med skarpa lagförslag så snart som möjligt.

Transpersoner är en av de grupper som mår sämst i vårt samhälle. Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten (2015) uppger var tredje transperson att den någon gång försökt ta sitt liv. Situationen är särskilt svår för unga transpersoner, bland de som är yngre än 30 år har över 30 procent allvarligt övervägt att ta sitt liv vid mer än ett tillfälle det senaste året. Det är alarmerande siffror som vi aldrig kan acceptera.

Många uppger att den långa väntan är en av anledningarna till att transpersoner mår dåligt. Vi vet att de förslag vi nu lägger fram är efterlängtade och att väntan har varit allt för lång. Tyvärr har arbetet gått långsammare än vad vi trott. Det har inte handlat om bristen på vilja, men det berör många komplicerade frågeställningar som trots flera utredningar inte lett till tillräckligt bra underlag. Det kan låta som en byråkratisk undanflykt – det är det inte. Vi är glada att vi nu äntligen kan presentera inriktningen för en modern könstillhörighetslagstiftning.

För oss är det självklart att alla i Sverige ska kunna ha samma frihet, oavsett vem du är, hur du identifierar dig eller väljer att leva ditt liv. Modernisering av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i rätt riktning för att fler ska kunna ha makt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar.

Annika Strandhäll (S) socialminister
Alice Bah Kuhnke (MP) kultur- och demokratiminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.