Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Mer trygghet och studiero

Publicerad

Under mandatperioden kommer regeringen att stärka skolans kunskapsfokus med en nationell plan för trygghet och studiero. Till exempel kommer vi att införa mobilförbud under lektionstid och göra det enklare att omplacera eller stänga av elever som har hotat eller utsatt andra för våld, skriver Anna Ekström och Gunilla Svantorp i Nya Wermlands-Tidningen den 28 februari 2019.

Den svenska skolan är på rätt väg men mycket arbete kvarstår. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på höga förväntningar på eleverna, bättre stöd till lärarna och trygghet och studiero i klassrummet. Bara så kan vi nå en modern och jämlik kunskapsskola.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har kunskaperna stigit. Fler lärare har återvänt till läraryrket och barngrupperna är mindre än på decennier. I dag arbetar 28 000 fler i skolan jämfört med när Moderaterna regerade landet.

Samtidigt är skolan inte utan problem. Fortfarande är det för många barn som inte lär sig läsa, skriva och räkna ordentligt. Lektioner störs av sms, mobilspel och sociala medier. Kunskapsklyftorna växer mellan elever. Det är oacceptabelt.

Skolan är hörnstenen i bygget av ett starkare samhälle. Sverige har tidigare haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi ta oss igen. Då krävs fokus på kunskap och bildning. Trygghet och studiero. Höga förväntningar på alla barn. Extra stöd för de elever som behöver mer tid och nya utmaningar för de elever som vill springa före. Lärare ska känna att de har hela samhället bakom sig i sitt arbete. De ska inte vara rädda för att göra sitt jobb eller ingripa mot elever när situationen kräver det. De ska ha fler kollegor och stöd från exempelvis socionomer och lärarassistenter, så att lärarna kan fokusera på undervisning och att få trygghet och studiero i klassrummet.

Under mandatperioden kommer regeringen att stärka skolans kunskapsfokus med en nationell plan för trygghet och studiero. Till exempel kommer vi att införa mobilförbud under lektionstid och göra det enklare att omplacera eller stänga av elever som har hotat eller utsatt andra för våld. Alla barn förlorar på en skola som inte tar tag i stök, skolk och sena ankomster. Värst blir konsekvenserna för barn från hem med svaga studietraditioner, som inte kan få samma hjälp och stöttning hemifrån.

Det finns inga genvägar till att höja kunskaperna i den svenska skolan. Det är ett delat ansvar. Elever ska ställa höga krav på sin skolgång, men skolan ska också ställa höga krav på elever. Denna kombination av rätt och plikt är viktig för oss socialdemokrater. Vårt mål är att bygga ett starkare samhälle med en jämlik kunskapsskola där det är varje elevs ansträngning som avgör vilka kunskaper hon får med sig i livet – inte vilka föräldrar hon är född med eller vilken skola hon har valt. Då krävs trygghet och studiero i varje klassrum.

Anna Ekström (S)
Utbildningsminister

Gunilla Svantorp (S)
Ordförande i riksdagens utbildningsutskott