Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mälardalens universitet stärker forskningen i Sverige

Publicerad

Stefan Löfven, statsminister, och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, debattartikel, Eskilstuna-Kuriren, den 14 december 2020.

Mälardalsregionen har vuxit kraftigt under senaste åren. I utvecklingen har Mälardalens högskola utgjort ett viktigt nav, inte minst genom sin mycket framgångsrika samverkan med det lokala näringslivet.

Nu föreslår regeringen att Mälardalens högskola ska bli universitet från den 1 januari 2022. Förslaget är en del av den forsknings- och innovationsproposition som snart presenteras.

Mälardalen är och har länge varit industri- och företagstung. Till skillnad från andra länder utan Sveriges förmåga att ställa om från de gamla till de nya jobben, och där liknande regioner blir rostbälten, utvecklas Mälardalen starkt. Här sker utveckling och framsteg, vilket märks på hur stora och framtidsinriktade företag väljer att satsa här.

Några exempel är ABB och Volvo som framgångsrikt samverkar med högskolan. Nu etablerar sig Northvolt i regionen och Bombardier har beslutat att flytta hela sin FoU-verksamhet till Västerås.

Under de senaste åren har stödet för att göra Mälardalens högskola till universitet varit stort. Både lokala politiker, i inte minst Eskilstuna och Västerås, och lokalt näringsliv, framhåller ofta den positiva utveckling som en universitetsstatus skulle kunna leda till för regionen. Inte minst genom de nya möjligheter till utbildning, ny kunskap och nya samarbeten som skulle skapas genom att Mälardalen blir universitet.

Vid Mälardalens högskola finns en stabil grund att stå på. Lärosätet har en mycket framstående position bland landets högskolor som gör dem lämpliga för att bli universitet. Det är den högskola med flest antal doktorander och flest examenstillstånd på forskarnivå. De har även flest studenter av alla högskolor, inom en rad samhällsviktiga utbildningar. Inför beslut kommer vi dessutom säkerställa att lärosätet kan visa att högskolan har säkrat sitt kvalitetsarbete.

I valrörelsen 2018 lovade Socialdemokraterna att göra Mälardalens högskola till universitet. Vi är glada att det löftet nu kan infrias. Ett universitet i Mälardalen är ett viktigt led i regeringens arbete med att stärka den högre utbildningen och forskningen i Sverige.

Regeringens linje är att samhällsutmaningarna ska mötas med mer kunskap, genom utbildning, forskning och innovation. Oavsett om vi ska möta en pandemi, eller bygga världens första fossilfria välfärdsland så behöver vi en långsiktig forsknings- och innovationspolitik fast förankrad i dagens samhällsutmaningar men med blicken riktad framåt. Att göra Mälardalens högskola till universitet är ett led i den utvecklingen.

Stefan Löfven (S)
Statsminister

Matilda Ernkrans (S)
Minister för högre utbildning och forskning

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.