Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Nu vässar vi våra förebyggande verktyg

Publicerad

Debattartikel av Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister och Lena Hallengren, socialminister publicerad i Dalademokraten 30 januari.

Samhället måste vässa sina förebyggande verktyg. Rekrytering av barn och unga till kriminella nätverk har ökat de senaste åren. I sex av sju polisregioner finns uppgifter om att barn så unga som tolv år begår brott för dem.

Att stoppa nyrekryteringarna är därför tillsammans med det brottsbekämpande arbetet av högsta prioritet. För att knäcka gängen behöver vi använda och vässa samhällets alla verktyg – från BVC och föräldraskapsstöd, till förskolan, skolan och socialtjänsten, till polisen, tvångsvården och rättsväsendet. Vi ska visa att samhället är starkare än gängen. Nu satsar vi 250 miljoner kronor i utsatta områden för just detta.

Nästan alla som lämnar en yrkeskriminell bana säger ungefär samma sak – varför var det ingen som ingrep tidigare? För att bryta rekryteringen av barn till kriminella gäng måste socialtjänsten få bättre förutsättningar att jobba förebyggande. Regeringen satsar nu 250 miljoner kronor under kommande tre år på kommuner som har utsatta områden. Medlen ska gå till att utveckla och strukturera samverkan mellan aktörer i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola, och att öka närvaron av fältarbetare - inte minst under kvällar och helger.

Vi måste också stärka föräldrarna i deras viktiga ansvar för att ge sina barn en bra uppväxt och motverka riskbeteenden som kan medföra att de dras in i kriminalitet. Det är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar, där barn och unga ofta har sämre uppväxtvillkor än i andra områden. Därför ger regeringen nu Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Handlingsplanen ska identifiera och utveckla framgångsrika arbetssätt och samverkansmodeller för att föräldrar till barn som riskerar att hamna i kriminalitet ska bli bättre rustade att ta sitt föräldraansvar. Det handlar både om att inhämta kunskap från forskningen och att lära av goda exempel.

För att göra rätt åtgärder är det viktigt att lyssna in den expertis som finns i vårt land, hos kommunernas socialtjänst och skola, hos polisen och myndigheter. Därför har regeringen bjudit in representanter för myndigheter och kommuner till en hearing i syfte att lyssna in och diskutera hur vi som samhälle kan vässa våra förebyggande och stödjande åtgärder. Vi vill ta del av den kunskap och erfarenhet som finns om de brister som idag finns när det gäller att stödja barn under 15 år och minska risken för att dessa dras in i kriminalitet. Vi behöver lyssna på om det finns behov av ytterligare verktyg inom socialtjänstens område och om det finns goda exempel som kan spridas mellan kommuner.

Regeringen har de senaste åren gjort en rad insatser. Vi har ökat resurserna till skolor i utsatta områden, förstärkt socialtjänsten och ökat resurserna för att fler barn ska kunna omhändertas. Dessutom skjuter regeringen till stora ekonomiska satsningar på hela välfärden inklusive generella tillskott till kommuner och regioner. Det ger förutsättningar för de ansvariga att prioritera det som behövs för att komma till rätta med utvecklingen.

Förutom det behöver vi ett långsiktigt fokus på skolan och socialtjänsten. För närvarande arbetar Socialstyrelsen med ett uppdrag om hur elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna utveckla bättre metoder för att tidigare upptäcka de barn och unga som befinner sig i riskzonen. Det går inte att underskatta behovet av att börja tidigt. Polis och underrättelsetjänst vittnar om hur rekryteringen av barn till kriminella närverk både har ökat och gått ner i åldrarna. Vi har sett exempel de senaste åren där barn så unga som 10–11 år har begått allvarliga rån. Då har det redan gått för långt.

Slutligen behöver vi vässa lagstiftningen. Nyligen tog regeringen emot förslag på en helt ny socialtjänstlag. Förslaget har ett tydligt förebyggande anslag, där större fokus ska läggas på tidigare insatser. I vår tar vi också emot förslag om att socialtjänsten ska kunna ingripa tidigare även då samtycke saknas från vårdnadshavare. Det här handlar om att vi behöver satsa på professionen inom socialtjänsten, att de får verktyg att göra det som de utbildat sig för – att hjälpa, stödja och besluta om insatser till de som behöver.

Om vi tar gemensamt ansvar kan vi visa att samhället är starkare än gängen. Med insatser som börjar tidigt, där barn och unga kan växa upp i trygghet, kan vi bryta nyrekryteringen till gängen och se till att polisen och rättsväsendet får så lite som möjligt att göra. Det är smart politik som bidrar till ett samhälle som håller ihop.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.